Vores værdier
- Anerkendelse

- Fællesskab

- Faglighed

- Udvikling
Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen er en fælles bestyrelse for de fire børnehaver i Dagtilbuddet Firkløveret. Forældrebestyrelsen består af 2 forældrerepræsentanter fra hver børnehave samt dagtilbudslederen, souschefen og 2 medarbejderrepræsentanter. Referat fra møderne hænges op på opslagstavlen i de enkelte afdelinger og kan også findes på Tabulex.
Der er valgt til bestyrelsen i efteråret.

Fra intention til handling
Beskrivelse af udviklingsprojektet
Aftale 2017-2019

Hvert år laves en aftale mellem Varde Byråd og det enkelte dagtilbud.

Generelt er der for 2017-2019 aftalt følgende udviklingsmål for dagtilbud:
- Trivsel
- Læringsmiljøer
- Chancelighed

Du kan finde Firkløverets handleplaner for de enkelte mål her.

/media/1589018/aftalestyring-for-2017-2019-dagtilbuddet-firkloeveret.pdf

I samarbejdet mellem bestyrelsen, ledelsen og personalet arbejder vi innovativt med Varde Kommunes vision 2030 Vi i NATUREN

Høringsmateriale vedr. strukturændringer i 2018

Der er sendt forslag til ny struktur i skoler og dagtilbud i høring. Høringsfristen er den 6. april 2017. Høringsmaterialet findes via nedenstående link:

Høringsmateriale