Indsigt og opgaver

Bestyrelsen er en fælles bestyrelse for de fire børnehaver i Dagtilbuddet Firkløveret. 

Vi holder ca. 6 møder om året, men det kan variere i forhold til, hvilke emner, der skal tages op eller behandles. Møderne afholdes som hovedregel fra kl. 19 til kl. 21.30. 

Referater fra bestyrelsesmøderne hænges op på opslagstavlen i de enkelte afdelinger og kan også findes på Tabulex.

Der er valg til bestyrelsen i efteråret hvert år. 

Firkløverets bestyrelse får rigtig god indsigt i, hvordan Firkløverets afdelinger fungerer i hverdagen, og hvorfor der prioriteres, som der gør. Som bestyrelse er vi også med til at påvirke de beslutninger, der tages og dermed også med til at påvirke vores børns hverdag i børnehaven.

Vi arbejder med rigtig mange forskellige emner på møderne - fx:

- Indsigt i økonomi

- Ansættelse af fast personale

- Udarbejdelse af politikker (fx sundhedspolitikken)

- Udmøntning af Varde Kommunes 2030-vision Vi i NATUREN (læs mere her!)

- Høringssvar til Varde Kommune

Som bestyrelsesmedlemmer får vi ofte også tilbud om at deltage i andre møder med dagtilbudslederen - fx tilsynsbesøg, workshops i Varde Kommune. 

Det er spændende arbejde, som bidrager til, at vores børn får en god hverdag!