Svalehusets forældreråd og støtteforening

I Svalehuset er støtteforeningens medlemmer sammenfaldende med forældrerådets medlemmer. 

Forældrerådet Svalehusets formål er at repræsentere forældre i Svalehusets holdninger/overvejelser i forhold til aktuelle emner. Forældrerådet kan komme med forslag og ønsker til Firkløverets bestyrelse og Firkløverets bestyrelse kan forhøre sig om meningstilkendegivelser fra forældrerådet i forhold til forskellige emner, der berører Svalehuset. 

Støtteforeningens formå er at yde støtte til nyanskaffelser, ture og oplevelser eller udlån af anskaffelser for børn, der har daglig gang i Svalehuset. Foreningen har ingen direkte indflydelse på Svalehusets drift og ledelse. 

Du kan se medlemmerne i forældrebestyrelsen/støtteforeningen her!

Støtteforeningen har bl.a. sponsoreret børnehavens tur til Børnekulturhuset i Odense

Vi kørte i en dobbeltdækker-bus til Odense - og vi havde en fantastisk oplevelse!