Hverdagen i Svalehuset

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Struktur i grupperne

Vi har tre basisgrupper i børnehaven, og børnene har siden august 2014 været aldersopdelte. Det har vi haft gode erfaringer med i forhold til at kunne tilbyde alderssvarende udfordringer i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Vi har i adskillige år haft en opstarsgruppe for de 3-årige børn. Vi oplever, at det har betydning for disse børns opstart i børnehaven i forhold til forudsigehed og tryghed i hverdagen.

Vi har tre basisgrupper i børnehaven, og børnene er aldersopdelte.

Grøn gruppe: yngstegruppen (3-årige)

Gul gruppe:   mellemgruppen

Blå gruppe:   ældstegruppen (5-6 årige)

Da blå gruppe også er børnehavens førskolegruppe, vil vi i samarbejdet med forældrene aftale gruppeskift fra gul gruppe til blå gruppe.    

 

Dagsrytmen

Børnehaven serverer morgenmad for de børn, som ikke har spist morgenmad hjemme. Vi serverer forskellige morgenmadsprodukter og mælk.

Vi har gruppetid hver dag, og det betyder, at børnene samles i deres grupperum sammen med basisgruppen kl. 9.30. Gruppetiden er frem til kl. 12. Arbejdet med aktiviteter i forhold til den pædagogiske læreplan og forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud sker primært i gruppetiden.

Vi spiser madpakker ca. kl. 11.30 og frem til kl. 12. Derefter går vi alle på legepladsen og får frisk luft og igangsætter forskellige udendørs aktiviteter og lege.

Ca. kl. 14 serverer vi frugt med brød eller andet for børnene. Frugtordningen om eftermiddagen finansieres af forældrene, og personalet sørger for indkøb, forberedelse og servering.

Om eftermiddagen kan børnene, ligesom før gruppetid, lege og lave aktiviteter på tværs af basisgrupperne.

Børnehaven lukker kl. 17 - dog kl. 16.10 om fredagen.