Udviklingsprojekter

Anerkendelse

Kvalitetsudviklingsforløb: Anerkendende relationer Børnehaven

Svalehuset søgte i foråret 2007 om midler til bedre kvalitet i dagtilbud.Vi fik beviljet midler til et udviklingsprojekt for hele personalegruppen med teamet "Anerkendende relationer". Udviklingsprojektet har fundet sted i samarbejde med Helle Løbner og Else Hedeager, som har mange års erfaring med pædagogisk arbejde, supervision og konsulentarbejde.

Vi har ultimo 2008 afsluttet det finansierede udviklingsprojekt. Vi er kommet langt i vores udvikling, og arbejder fortsat med at udvikle den anerkendende kultur i børnehaven.

Samtidig med at vi er optaget af at udvikle vores relationsarbejde i børnehaven, er vi også optaget af at formidle den viden og indsigt, vi har om relationers betydning for den enkeltes trivsel og udvikling. Vi har deltaget med vidensdeling på Varde Kommunes
workshop i efteråret 2008, hvor vi dokumenterede resultatet af investeringen i udviklingsprojektet.

Du/I er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om vores udviklingsprojekt!

 


Kvalitetsudviklingsforløb: Forældrevejledning

Børnehaven Svalehuset søgte i 2010 om midler til kvalitetsudvikling af forældresamarbejdet. Vi har arbejdet med kompetenceudviklingsforløbet omkring forældrevejledning fra 2010 og frem til medio 2011, hvor vi har afsluttet forløbet. Vi har i udviklingsforløbet anvendt eksterne konsulenter; Cand.scient.soc og lektor i psykologi Jytte Birk Sørensen samt vores tidligere samarbejdspartnere Helle Løbner og Else Hedeager, som har stor erfaring som psykoterapeuter, supervisorer og personaletrænere.

 


KOMPAS-udviklingspulje til den brede indsats

Vores hypotese er, at jo bedre organisationens medlemmer er til at forbinde sig til hinanden,jo bedre vil organisationen være til atlevere kerneydelser på et højt fagligt niveau. Derfor vil vi benytte det tværfaglige samarbejde til at kvalificere og udvikle inkluderende læringsmiljøer for barnet i alle sammenhænge; sproglig indsats, fysioterapeutisk indsats, psykologisk indsats, konsulentindsats m.m.

 


Sundhedspuljen i Varde Kommune

Børnehaven Svalehuset har sammen med gymnastikforeningen og tre andre institutioner søgt om midler til udvikling af det sundhedsfaglige område. Vi har som institution modtaget ca. kr. 40.000,-, som skal anvendes til et øget samarbejde omkring styrkelse af idræt og bevægelse i børnenes børnehavetid og fritid - herunder en
motorikvejlederuddannelse til en medarbejder i børnehaven.