Overgange til og fra børnehave

Vi ser det som en væsentlig pædagogisk opgave at styrke det enkelte barns integrering af personlige og sociale kompetencer. I forbindelse med barnets overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole har vi derfor en særlig opmærksomhed på disse udviklingsområder.

Vi samarbejder med dagplejen og skolen i Janderup for at give barnet så god en overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole som muligt.

Alle forældre tilbydes at komme på forbesøg i børnehaven sammen med deres barn inden opstarten. Forbesøget aftales med primærpædagogen i opstartsgruppen, og besøget vil være præget af en informationsveksling om barnet og børnehavens hverdag. Derudover vil barnet få mulighed for at lege i børnehavens lokaler og gå på opdagelse sammen med forældrene. 

Inden opstart i børnehaven tilbyder vi, at barnet kan komme på besøg i børnehaven sammen med dagplejeren. Således kan barnet se omgivelserne sammen med dagplejeren og møde den børnegruppe og primærpædagog, som barnet bliver tilknyttet. 

Vi har udarbejdet en årsplan for overgangen mellem børnehaven, Janderup Skole og SFO.

De kommende skolebørn får besøg af børnehaveklasselederen og den pædagog, de skal tilknyttes i SFO'en. Førskolebørnene kommer også på besøg i børnehaveklassen, hvor de dels er sammen med børnehaveklasselederen i klasseværelset, leger på skolens legeplads, ser skolens lokaler m.m. De gensidige besøg mellem børnehave og skole sker over de sidste tre måneder op til sommerferien.

Derudover holder vi overleveringsmøder, både generelle og individuelle (efter behov), med det formål at give børnene en god overgang mellem børnehave og skole. Vi har fokus på, hvad der i børnehavens læringsmiljø har påvirket børnenes trivsel og udvikling.

I foråret inviteres forældre til kommende skolebørn til et informationsmøde på Janderup Skole. På mødet deltager børnehavens daglige leder sammen med skolelederen, lederen af SFO og børnehaveklasselederen.

Vi aftaler med forældre til børn, der overgår til en anden skole end Janderup Skole, hvordan vi kan samarbejde om en overgang mellem børnehave og skole.