Arbejdet med den pædagogiske læreplan i praksis

Samspil mellem deltagelsen i forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud og arbejdet med den pædagogisk læreplan -

 

Svalehuset har i 2014-2016 deltaget i forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud. Siden august 2016 har vi været med i Varde Kommunes lokale projekt "Fra Intention Til Handling". Det betyder, at vi fast arbejder med små børnegrupper to formiddage om ugen, og gennemfører målrettede aktiviteter og lege med afsæt i udvalgte lærings- og aktivitetstemaer. Derved understøttes barnets trivsel og læring indenfor de obligatoriske temaer i den pædagogiske læreplan.  

Vi arbejder med følgende aktivitetstemaer:

Kulturelle udtryksformer og værdier

Natur

Krop og bevægelse

 

Vi arbejder med følgende læringstemaer:

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Naturfænomener

Sproglig udvikling

 

Gruppetid

Vi har fast gruppetid i alle børnegrupperne hver dag i tidsrummet kl. 9.30-12. 

Derudover har hver gruppe en fast turdag, hvor vi også arbejde fokuseret med et aktivitets- og læringstema - i tråd med det overordnede emne, som Svalehuset eller børnegruppen har valgt at arbejde ud fra.