Arbejdet med den pædagogiske læreplan i praksis

Fra Intention Til Handling - FITH

Vi arbejder med Varde Kommunes projekt Fra Intention Til Handling. Du kan læse mere om projektet her

Vi arbejder systematisk med den pædagogiske læreplan i små børnegrupper to gange om ugen. 

Læringstemaerne er:

- Alsidig personlig udvikling

- Sociale kompetencer

- Sproglig udvikling

- Naturfænomener

 

Aktivitetstemaerne er:

- Krop og bevægelse

- Kulturelle udtryksformer og værdier

- Natur

 

Gruppetid

Vi har fast gruppetid i alle børnegrupperne hver dag i tidsrummet kl. 9.30-12. 

Derudover har hver gruppe en fast turdag, hvor vi også arbejde fokuseret med et aktivitets- og læringstema - i tråd med det overordnede emne, som Svalehuset eller børnegruppen har valgt at arbejde ud fra.