Årets traditioner

Det er traditioner og den kontinuitet, som de skaber, der binder vores tilværelse sammen. Faste holdepunkter er vigtige for både børn, forældre og personalet. Derfor værdsætter vi i børnehaven genkendelighed, ritualer og traditioner, for det skaber tryghed og styrker fællesskabsfølelsen.

Svalehusets traditioner

Hele børnehaven fejrer hvert år FASTELAVN med udklædning, tøndeslagning og servering af fastelavnsboller. Børnene deltager i aldersopdelte grupper. Derudover holder børnehavens støtteforening også en fastelavnsfest for alle borgere i Janderup.

I forbindelse med OVERGANGEN FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE afholdes hvert forår et forældremøde på skolen, hvor børnehaven også er repræsenteret med den daglige leder. Skolen indkalder til dette møde. Børnehaven tilbyder alle forældre til de kommende skolebørn en forældresamtale om barnets trivsel, læring og udvikling - med særlig fokus på det, der styrker barnets trivsel, læring og udvikling.  

I april-maj måned afholder vi et FORÆLDREMØDE FOR ALLE FORÆLDRE til børn i Svalehuset. Det overordnede mål for dette møde er at formidle og dokumentere de enkelte gruppers arbejde med den pædagogiske læreplan. Derudover vil det give forældrene mulighed for at gå i dialog med personalet om børnenes hverdag.

Den sidste fredag i maj måned holder vi FORÆLDREARBEJDSDAG i børnehaven. Alle forældre inviteres til denne dag, hvor vi særligt har fokus på udvikling og renovering af børnehavens legeplads. Den daglige leder planlægger opgaverne sammen med vores pedel. Arbejdsdagen afsluttes med fælles spisning for børn, søskende, forældre og personalet.

I juni måned planlægges en OVERNATNING i børnehaven for de kommende skolebørn. Det er en begivenhed, som de ældste børn glæder sig meget til. Arrangementet understøtter fællesskabet i gruppen og forbereder børnene på ders afsked med børnehaven. De modtager fx et diplom for deres børnehavetid og en hilsen med ønsket om alt godt fremover.

Den første fredag i september holder vi SOMMERFEST i børnehaven. Sommerfesten holdes med det formål at understøtte det store fællesskab i Svalehuset. Alle familier medbringer en udvalgt ret til det antal personer, som de selv repræsenterer. Alle retter anrettes på en buffet, hvorfra man frit kan vælge mellem de mange forskellige retter. Vi spiser ved opdækkede borde i fællesrummet, grupperummene og evt. på legepladsen. Børn og personale har i løbet af dagen sørget for pyntning af børnehaven til festen.

I DECEMBER planlægger vi juleværksteder og -aktiviteter på tværs af børnegrupperne. Vi har fælles samlinger på udvalgte dage, hvor vi synger julesange, ser dukketeater, laver krybbespil m.m. Alle børn laver en julegave til deres forældre og deltager derudover i de forskellige planlagte juleaktiviteter. Hver børnegruppe tager på juletur - nogle lokalt og nogle til Varde by. Vi holder hvert år julefrokost for børnene - gruppevis. Enten i børnehaven eller på en restaurant eller lign. Den første fredag i december holder vi sammen med støtteforeningen julehygge for alle børn og forældre, hvor vi serverer æbleskiver og alkoholfri gløgg. Støtteforeningen udlodder her gevinsterne i årets julelotteri.