Daginstitution Østervang

Her kan du læse lidt omkring Daginstitution Østervang

 

Struktur i grupperne

Vi har fire grupper i daginstitutionen. En vuggestuegruppe, og tre børnehavegrupper. Børnene har siden august 2014 været aldersopdelt,med en vuggestuegruppe for de 0 - 2 årige, to børnehavegruppergrupper for de 3 og 4 årige, og en gruppe for de kommende skolebørn, som samles året inden de forventes at starte i skole. Vi har gode erfaringer med at arbejde med børnene i alderesopdelte grupper, for at kunne tilbyde alderssvarende udfordringer i arbejdet med den pædagogiske læreplan. 

Østervangs grupper:

Vuggestuen (0-2-årige)

Grævlingegruppen (3-4-årige)

Rævegruppen (3-4-årige)

Uglegruppen (5-6-årige, det sidste år før skolestart)

 

Dagsrytmen

 

Institutionen åbner hver dag kl. 6.25. I børnehaven serveres morgenmad for de børn, der ikke har spist hjemmefra indtil kl. 7.30. Børnehavens og vuggestuens personale og børn er samlet i børnehaven indtil kl. 7.30. Herefter går vuggestuens børn og personale i vuggestuen. 

I børnehaven har vi gruppetid mandag - torsdag fra 9.30 til 12.15. Børnene samles i basisgrupperne, og der arbejdes med aktiviteter i forhold til den pædagogiske læreplan i basisgruppen og i mindre grupper. 

Vi spiser madpakker kl. 11.30, og derefter går vi alle på legepladsen for at lege, få frisk luft og få os rørt. De børn der har behov, kan få en middagslur. 

Kl. 14 serverer vi frugt med brød eller lignende for børnene. Frugtordningen om eftermiddagen finasieres af forældrene, og personalet sørger for indkøb og tilberedning af eftermiddagsmåltidet. Det koster pt 150 kr. i kvartalet. 

Om eftermiddagen kan børnene ligesom før gruppetiden lege og lave aktiviteter i de forskellige aktivitetsrum og værksteder på tværs af grupperne.

Institutionen lukker mandag-fredag kl. 17.00, og fredag kl. 16.30. 

 

Daglig information:

Dokumentation og informationer fra grupperne hænger i køkkenet "under uret". Hver gruppe skriver dagligt hvad dehar lavet i gruppetiden. På Tabulex lægges der løbende informationer, beskeder og fotos ud om børnenes hverdag, så i i ro og mag kan se på det derhjemme, evt. sammen med børnene.

På tabulex informeres forældrene løbende om, hvilke læreplanstemaer og aktiviteter vi arbejder med i basisgrupperne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureksperiment

Natureksperiment

Natureksperiment