Dagtilbuddet Firkløveret

  •  
  •  
  •  
  •  

Ledelsesteamet i Firkløveret

Firkløveret består af 4 afdelinger: Østervang, Smørhullet, Svalehuset og specialbørnehaven Solsikken. Firkløveret har en overordnet dagtilbudsleder og en daglig leder i hver afdeling. 

I Firkløveret arbejder vi ud fra fire værdier: anerkendelse, fællesskab, faglighed og udvikling.

Vi er et dagtilbud, der i vores pædagogisk praksis tager afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om børns udvikling, trivsel og læring. 

I perioden fra 2014 - 2016 deltager vi i udviklingsprojekterne Fra intention til handling og Fremtidens Dagtilbud - samlet kaldet projekt God start i Varde Kommune. Du kan læse mere om projektet her: http://www.vardekommune.dk/Borger/Familie-boern-og-unge/Boernepasning-/Udviklingsplan-for-dagtilbud.aspx.

Vi er en faglig kompetent og engageret personalegruppe, der lægger vægt på åbenhed, ærlighed og god portion humor. Vi lægger stor vægt på, at Firkløveret er én enhed, hvorfor fællesskabet prioriteres højt. Vi har blandt andet udarbejdet en fælles pædagogisk læreplan, og vi har etableret flere krydsende teams, hvor vi benytter os af hinandens spidskompetencer. 

Vi har en meget aktiv fælles forældrebestyrelse samt forældreråd i alle afdelinger.