Hverdagen i Solsikken

  •  
  •  
  •  
  •  

 

Dagsrytmen i Solsikken er struktureret og genkendelig. 

Med udgangspunkt i det enkelte barn skaber vi individuelle læringsrum, hvor kommunikation, leg og trivsel er det centrale i pædagogikken. Ud fra observationer af barnet, udarbejdes individuelle handleplaner på børnene. Disse revideres hvert halve år på statusmøderne. 

Vi har fokus på sansestimulation og sansemotorik med henblik på at bedre barnets udviklingsmuligheder. 

I Solsikken benyttes totalkommunikation med udgangspunkt i det enkelte barns potentiale og ressourcer, fx tegn til tale, piktogrammer, Boardmaker, talemaskiner og øjenudpegning. 

Hverdagen i Solsikken er fyldt med aktiviteter som bevægelse, sanglege, sanseaktiviteter, rollelege og ture ud af huset. 

Solsikken har et Snoezelrum. Snoezeln er en aktivitet, som foregår i en hyggelig og tryg atmosfære, hvor barnet i tæt samvær med en pædagog oplever forskellige sansemæssige påvirkninger, som stimulerer sanserne og fremmer sanseintegrationen. 

Solsikken er nabo til Smørhullet, og vi besøger hinanden for at fremme børnenes mulighed for at blive inkluderet. 

Vi har et snoezelrum, som giver særlige muligheder for sansestimuleringer

Solsikken i TV-Syd - januar 2013

TV-Syd har lavet en udsendelse fra Solsikken i januar 2013. Udsendelsen sætter fokus på det specialpædagogiske arbejde, en skildren af hverdagen og de særlige metoder, som benyttes sammen med børnene for at fremme deres udvikling og trivsel. Endvidere skildrer forældre til børn i børnehaven deres oplevelse af at have et barn med handicap i familien.

http://www.tvsyd.dk/artikel/183682?autoplay=1&video_id=57401