Overgange

Hvert halve år tages det op på statusmøder, om barnet er velplaceret i Solsikken, eller om barnet evt. har brug for nye udfordringer i en almindelig daginstitution. 

Vi kan lave aftaler med Smørhullet, hvor vi kommer på besøg med barnet for at afprøve, om det er klar til at indgå i større sammenhænge og med mulighed for at knytte kontakter til andre børn.

Hvis vurderingen er, at barnet skal have andre udfordringer, laves et overleveringsmøde med den nye institution. Vi aftaler gensidige besøg, så barnet bliver fortrolig med det nye sted og de nye voksne. 

Det år, hvor barnet fylder 6 år, skal det videre i skole. Det gælder også for børnene i Solsikken. I marts måned visiteres barnet til skolen. I maj/juni måned afholdes afleveringsmøde med skolen, hvor det personale, der overtager barnet, deltager. På mødet aftales gensidige besøg for at give barnet en god overgang.