Arbejdet med den pædagogiske læreplan i praksis

I Solsikken har ligesom alle andre børnehaver i Varde Kommune udarbejdet en pædagogisk læreplan indenfor de seks læreplanstemaer.

Vi har formet den pædagogiske læreplan under hensyn til børnenes særlige behov og tidlige udviklingstrin.